OBJECTIUS

  • Desenvolupar, proposar i facilitar la implementació del Pla d’Acció de Retorn als Esdeveniments fomentant la realització de Tests d’Antígens Ràpids (TAR’s).
  • Demostrar que l’aplicació dels TAR’s als esdeveniments augmenta la seguretat tant de l’esdeveniment, com de la població general, per les següents raons:

  • · La localització dels positius permet tallar cadenes de contagi. En conseqüència, disminueix la transmissió en la població.

    · Quants més esdeveniments, més testeig dels assistents mitjançant el Test d’Antígens Ràpid, per tant, més seguretat per la població.

    · La població general es beneficia de major seguretat sense que l’Administració incorri a cap sobre cost, ja que el cost dels Tests d’Antígens Ràpids va a càrrec dels organitzadors de l’esdeveniment.


  • Mostrar la importància del Sector dels Esdeveniments en l’economia de Catalunya: Tant per l’alta capacitat de la destinació Barcelona i Catalunya a atreure Fires i Congressos mundials com per l’elevada activitat d’esdeveniments corporatius que es realitzen en el territori.
  • Visualitzar l’elevat nombre d’activitats econòmiques lligades en el sector dels esdeveniments i la greu afectació econòmica, en llocs de treball i en talent i coneixement que suposa la no realització d’aquests.