Avís Legal

AVIS LEGAL

La utilització d’aquest lloc web li atribueix a vostè la condició d’usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. Si vostè no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes aquí, no haurà d’acceptar fer servir i/o accedir a aquest lloc web.

 1. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB
 • Els visitants d’aquest lloc web tenen la consideració d’usuaris del mateix. Els usuaris trobaran en aquest lloc web la informació relacionada amb el tipus d’activitat que realitzem.
 • La informació i els materials inclosos en el lloc web han sigut obtinguts de fonts considerades com a fiables. Tot i haver pres precaucions i mesures raonables per assegurar la fiabilitat de la informació, no es garanteix que aquesta sigui exacta, completa i/o actualitzada. Conseqüentment, declinem qualsevol responsabilitat per l’omissió d’informació o per la publicació d’informació errònia en aquest lloc web.
 • La informació exhibida i/o facilitada per aquest lloc web ha de tenir la consideració, per part de l’usuari, d’informació general, sense que això signifiqui que pugui estimar-se tal informació com a element determinant per la presa de decisions per part de l’usuari del lloc web. Declinem tota responsabilitat derivada d ela falta de verificació de la mateixa, i de forma específica, s’ha d’entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d’Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis relatius a les activitats i/o serveis publicats en aquest lloc web.
 • Com a prestadors de serveis de la societat de la informació, ens reservem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest lloc web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a aquesta informació sense avís previ. Especialment queda reservat el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a nosaltres que, al nostre criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndard adoptats per l’adequat funcionament d’aquest lloc web.
 • Com a prestadors de la informació del lloc web, podem establir en qualsevol moment procediments tècnics legals per obtenir informació anònima sobre els seus visitants, el que significaria, en qualsevol cas, que aquesta informació no podria ser associada en qualsevol cas a un usuari concret i identificat. Aquest tipus de procediments conserven dades com el nom del domini del proveïdor que dóna accés a la xarxa a l’usuari, la data i ora d’accés al nostre lloc web, el número de visitants diaris de cada secció i dades de naturalesa anàloga. La finalitat de les dades i informació recollida és estadística, de tal forma que ens permeti adquirir un major coneixement sobre l’activitat dels visitants al lloc web, amb l’objectiu de millorar el funcionament del mateix i/o augmentar la seva presència online.
 • Els usuaris, en qualsevol moment, podran desactivar els procediments d’obtenció d’informació al·ludits en el punt expositiu anterior mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador. No obstant, la desactivació a la que es refereix aquest punt, pot afectar o interferir en la navegabilitat dels usuaris en el nostre lloc web.
 • L’usuari ens autoritza expressa i inequívocament a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web, amb la única finalitat d’oferir-li una navegació més personalitzada i eficient.
 1. RESPONSABILITATS
 • Com a prestadors, declinem qualsevol responsabilitat respecte a la informació exhibida en aquest lloc web; tant la procedent de fonts alienes a nosaltres, així com els continguts que no haguem elaborat.
 • La funció dels enllaços (links) que apareixen en aquest lloc web és única i exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a internet, on podrà ampliar les dades aportades en aquest lloc web. Per tant, no serem en cap cas, responsables del resultat obtingut de l’accés als anomenats enllaços o links.
 • En cap cas serem responsables de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir per l’accés i/o ús d’aquest lloc web, que inclou els produïts en sistemes informàtics o els provocats per virus o activitats il·lícites de pirates informàtics (hackers). Així mateix, tampoc serem responsables dels danys que poguessin patir els usuaris per l’ús inadequat d’aquest lloc web, i, en cap cas, de les caigudes, interrupcions, absències o defectes en les telecomunicacions.
 • Com a prestadors d’informació, no ens responsabilitzem en cap cas, de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió de documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web o obtinguts electrònicament en aquest lloc web.
 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
 • La totalitat d’aquest lloc web (textos, imatges, marques, logotips, arxius, arxius d’àudio, arxius de software, combinacions de colors, etc.), així com l’estructura dels seus continguts, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament per nosaltres, com a prestadors i titulars dels drets intel·lectuals. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap dret de titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts d’aquest lloc web.
 • Com a titulars dels drets intel·lectuals d’aquest lloc web, ens reservem la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.
 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que com a responsables del lloc web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumim cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Com a responsables del lloc web, no ens fem responsables de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la nostra pàgina web. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, com a responsables del lloc web, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 1. DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE
 • Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola al·ludida anteriorment o per qualsevol altra no explícitament indicada però d’aplicació obligatòria.

L’usuari d’aquest lloc web renuncia expressament a la jurisdicció que li correspongui, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la Vila de Barcelona.